Interní informační servis

Cílem tohoto modulu je umožnit komerčním firmám vytvořit si sdílený prostor pro šíření interních informací nebo směrnic. Tímto způsobem je možné doplnit vzdělávání zaměstnanců o další platformu pro distribuci odborných informací v rámci společnosti. Informace budou zasílány adresně a zabezpečeně.

Informace na dosah

Vytvořte adresné a přehledné místo na publikaci interních informací a využívejte je pro dosažení ještě lepších výsledků při vzdělávání Vašich zaměstnanců. Udržujte v informacích pořádek, zajistěte si přehlednost a garanci distribuovaných dat.

Vlastní odborná sociální síť

V rámci modulu si můžete vytvořit různé kategorie a členění sdíleného prostoru pro rychlý přenos přenos informací, včetně získání zpětné vazby od Vašich zaměstnanců.

Administrace a pohyb interních informací

Sami určujte, kdo může a v jaké míře k jednotlivým informacím přistupovat. Nic se Vám neztratí a všichni budou včas a přesně znát veškeré informace a pokyny.

Nezávazně poptat

Podívejte se, jak funguje modul Metodický portál - Legislativní servis

Navštivte a prohlédněte si Moje Elogio

Moje Elogio

Ukázka z nabídky našich e-learningových kurzů

Novinky v MS Excel 2013

Seznamte se pomocí e-learningového kurzu od společnosti Gopas s novinkami v Microsoft Excel 2013.

On-line kurz

Moodle – jak vytvářet kurzy

Kurz od společnosti Marbes consulting vás seznámí se základními principy práce a tvorby kurzů v systému Moodle.

On-line kurz

Bezpečnost práce / ukázka

Ukázka zákonného školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od společnosti Educasoft.

On-line kurz

Test IT gramotnosti

Vyzkoušejte si svoje zkušenosti a dovednosti z IT gramotnosti pomocí e-learningového zkušebního testu.

On-line kurz

Elogio Vám nabízí

Online vzdělávání

Online vzdělávání

Umožněte zaměstnancům vaší firmy rychle a efektivně zvýšit odbornost, získat potřebné certifikace nebo zákonné školení. Jednoduše, pomocí portálu Elogio.

Dozvědět se více
Interní kurzy - tvorba

Interní kurzy - tvorba

Cílem tohoto modulu je umožnit vytváření vlastních elektronických kurzů a automatizovat proces vzdělávání zaměstnanců ve firmě.

Dozvědět se více
Interní informační servis

Interní informační servis

Vytvořte si ve firmě vlastní sdílený prostor pro šíření interních informací nebo směrnic. Tímto můžete doplnit vzdělání vašich zaměstnanců a jejich odborných znalostí.

Dozvědět se více
LMS

LMS

Vyzkoušejte LMS modul a organizujte rozvoj vašich zaměstnanců, nabízejte zajímavou formu firemních benefitů v oblasti vzdělávání, optimalizujte náklady a čas na vzdělávání.

Dozvědět se více
Katalog kurzů

Katalog kurzů

Chcete se vzdělávat? Vyberte si z široké nabídky školení, seminářů a elearningových kurzů. Najděte si ten nejvhodnější kurz od nás nebo našeho partnera.

Dozvědět se více